Tính năng 09Sum

09Sum cung cấp cho bạn tất cả từ quản lý tồn kho đến kế toán và các công cụ quản lý làm việc nhóm. Chúng tôi giúp quá trình làm việc của bạn hiệu quả hơn.

Bảo vệ công ty bạn

Dù kế hoạch của bạn là gì, phần mềm của chúng tôi làm cho việc kết hợp, sắp xếp lại và tùy chỉnh các yếu tố theo ý muốn của bạn trở nên đơn giản.

Suy nghĩ ứng dụng kinh doanh

Dù kế hoạch của bạn là gì, phần mềm của chúng tôi làm cho việc kết hợp, sắp xếp lại và tùy chỉnh các yếu tố theo ý muốn của bạn trở nên đơn giản.

Tiết kiệm hạ tầng CNTT

Dù kế hoạch của bạn là gì, phần mềm của chúng tôi làm cho việc kết hợp, sắp xếp lại và tùy chỉnh các yếu tố theo ý muốn của bạn trở nên đơn giản.

Tự động phù hợp với thiết bị

Đa Nền Tảng

09Sum tối cho doanh nghiệp với 100% điện toán đám mây

* Thiết lập 09Sum của bạn trong nhà và ngoài trời, mưa hoặc nắng.

INSPECT DESIGNS AND EXPORT ASSETS

Know what you can’t see

Charge the power pack in under 5 hours for up to 10 hours of filming with the Li-Ion battery at 12,000mAH capacity.

* Charge your Smart APP camera plus any USB accessory.

SMART APP ON WEB AND DESKTOP

Get in the director’s chair

Created by Smart APP, the leader in live video, composer comes equipped with 10 foot USB charging cable, and a 128GB microSD card to save your videos.

GET THE MOST OUT OF SMART APP

The front door to your home

Take your production to the next level with Smart APP pro-level upgrades. Film longer events and stay connected to the Internet with a fast charging power pack.

PORTABLE & SECURE ASSETS

Ethernet connection

Use the Ethernet port to ensure a reliable connection while streaming your event. The Smart APP swivel mount provides maximum flexibility for positioning your device.

* Plug in a 4G LTE modem to stream live anywhere with 4G LTE.