Bảng giá

Phí sử dụng1,000,000 VND/tháng, Mức phí 11,000,000 VND khi trả trước 1 năm.
Không mất phí thành viên | Không thời hạn hợp đồng

Mức phí tháng

VNĐ 1tr /tháng
 • 1 Progressive Web App
 • 1 Native App for Android
 • Personalized domain name
 • SSL security included
 • Unlimited traffic
 • Unlimited downloads
KHUYÊN DÙNG

Mức phí năm

VNĐ 11tr /năm
 • 1 Progressive Web App
 • 1 Native App for Android
 • 1 Native App for iOS
 • Personalized domain name
 • SSL security included
 • Unlimited traffic
 • Unlimited downloads
 • Advanced add-ons

Phí Đào tạo

VNĐ 2tr /lần
 • Unlimited Web Apps
 • Unlimited apps for Android
 • Native Apps unlimited for iOS
 • Extra review distribution
 • Personalized domain name
 • SSL security included
 • Unlimited traffic
 • Unlimited downloads
 • Advanced add-ons
 • White label

Nội dung hỗ trợ Đào tạo: Sắp xếp và tư vấn nhu cầu cần thiết của quý khách. Thiết lập sử dụng 09Sum. Tải các dữ liệu cơ bản lên 09Sum. Sử dụng các tính năng của 09Sum.
Cần lưu ý trước khi hỗ trợ và đào tạo: Quý khách nên chuẩn bị trước các nhu cầu. Nếu quý khách nắm được các tính năng cơ bản trước, việc hỗ trợ và đào tạo sẽ hiệu quả hơn. Sau hỗ trợ và đào tạo, đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ hỗ trợ qua từ xa qua điện thoại hoặc điều khiển từ xa.