Phần Mềm Mô Hình Doanh nghiệp Thông minh

Phát triển phần mềm trong các lĩnh vực xương sống của nền kinh tế

hoặc

+

Vậy 09Sum hoạt động như thế nào?

Giúp doanh nghiệp của bạn phát triển mạnh trong môi trường cạnh tranh bằng cách tiết kiệm thời gian của bạn với việc quản lý quy trình làm việc của bạn

1. Ngừng đọc dữ liệu

Chúng tôi tự động lấy dữ liệu của bạn để hiển thị các câu trả lời và các dị thường mà bạn có thể bỏ lỡ. Định cấu hình ứng dụng doanh nghiệp thông qua giao diện thân thiện với người dùng cho mọi thứ từ thiết kế biểu mẫu kéo và thả đến cấu hình luồng công việc đến bảo mật nâng cao.

2. Tạm biệt, lỗi từ con người

Việc tích hợp một cách xuyên suốt và từ bỏ các giải pháp cô lập dẫn đến một hệ thống được trung tâm hóa, qua đó các tài nguyên có thể được quản lý bởi toàn bộ doanh nghiệp. Phần mềm có khả năng phân tích nội dung nên dần dần có thể thay thế những thư ký, kế toán, nhân viên tài chính, làm nhanh hơn người, ít sai sót hơn và giá thành rẻ hơn.

3. Lời đáp cho doanh nghiệp

Năng suất tăng do các dữ liệu đầu vào chỉ phải nhập một lần cho mọi giao dịch liên quan, đồng thời các báo cáo được thực hiện tức thì, chính xác. Doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn các hạn mức về tồn kho, công nợ, chi phí, doanh thu, lợi nhuận… đồng thời tối ưu hóa các nguồn lực như nguyên vật liệu, nhân công, máy móc… vừa đủ để sản xuất, kinh doanh.

09Sum là Tích hợp

Quản Lý Kho: Không phải tất cả các hệ thống quản lý tồn kho đều giống nhau.

Quản Lý Sản Xuất: Lựa chọn để dùng. Tối ưu cho Sản Xuất.

Quản Lý Bán Hàng: Bán hàng hiệu quả Cốt lõi của Doanh Nghiệp.

Quản Lý Nhóm: Quản lý văn phòng, trải nghiệm tính năng Quản Lý Công Việc.

Kế Toán: Muốn thấy số liệu thật? Quản lý Kế Toán nội bộ của Doanh Nghiệp.

Khách hàng - Người đặt niềm tin nơi chúng tôi

Bắt đầu với các doanh nghiệp vừa và nhỏ và tất cả các cách cho các tập đoàn đa quốc gia và toàn quốc, trong suốt 10 năm qua.

KHÁCH HÀNG ĐÃ NÓI

Đơn giản chỉ cần cài đặt: điều này làm cho xây dựng nền tảng doanh nghiệp một cách dễ dàng! Tuyệt đối không có kinh nghiệm thiết kế / mã hóa nào bắt buộc và có rất nhiều tùy chọn và tùy chỉnh có sẵn theo mọi nghĩa. Cảm ơn bạn 09Sum, cho một phần mềm cao cấp đáng kinh ngạc - nhưng giá cả phải chăng!

Đặng Lê Nguyên Vũ

Hãy liên lạc & chúng ta hãy cùng nhau làm
một điều gì đó tuyệt vời!

Nhanh nào!